107 treff for "Prevensjon"

Nå kan også ungdom under 16 år få gratis prevensjon i Oslo. Og det er ungdommen selv som har fått gjennomslag for dette i Oslo bystyre.

Vil KrF virkelig gjøre noe med aborttallene, bør de legge moralismen på hylla og se til Oslo.

– Rart at de skal måtte betale fullpris, mens kvinner som er eldre får det gratis, mener KrFU-lederen.

I sitt siste innlegg i Dagsavisen påstår Magnar Kleiven at det først nå har gått opp for oss hvilken effekt en kobberspiral kan ha. Dette er feil.

Rødt vil bruke 47,5 millioner kroner til å utvide ordningen med gratis prevensjon for kvinner. Dette er noe Høyre bør støtte, mener partiet.

Vi jobber kontinuerlig med å øke tilgangen til prevensjonsmidler og trygge aborter. Målet er å redde 35 millioner menneskeliv innen 2030, skriver Nikolai Astrup (H).

For første gang er antall aborter lavere enn 10 av 1.000 kvinner. Nå skal tallene reduseres ytterligere.

Det rapporteres om en eksplosjon i antall graviditeter som følge av covid-19.