320 treff for "Parkeringsplasser"

Byrådet i Oslo vil tillate nye boliger helt uten parkeringsplasser. Alle minstekrav til parkering for nye boliger foreslås skrotet.

Bedrifter kan motta 10.000 kroner om de etablerer noe annet på gamle parkeringsplasser.

En pengestrid om 74 parkeringsplasser har ført til stillstand i planene om å rive store deler av Amfi Moss.

– Mange spådde gråpapir i vinduene da parkeringsplassene ble fjernet, men det har jo ikke skjedd.

Ulovlige parkeringer og trafikkfarlige situasjoner har oppstått når besøkende skal finne plass til bilen sin ved Gamlingen i Stavanger. Tirsdag kveld sa politikerne likevel et foreløpig nei til en midlertidig utvidelse av dagens parkeringsplasser.

– Vi er ute etter smarte løsninger eller insentiver som gjør at ansatte velger gange, sykkel og kollektivt fremfor fossilbil.

Et forslag om å fjerne parkeringsplasser og opprette park på østre del av Nytorget får Frps gruppeleder til å protestere kraftig.

Så mange flere fikk parkeringsbot på Foten i år enn i fjor.