445 treff for "Oljefondet"

Til tross for pandemi og usikkerhet fikk oljefondet fikk en avkastning på 10,9 prosent i 2020. Teknologikjemper som Apple og Amazon bidro godt til oppgangen.

Oljefondet hentet seg i andre kvartal kraftig inn etter en voldsom nedgang i starten av året. Første halvår endte likevel totalt sett i minus.

En enormt ressurssterk organisasjon som finner veier for å operere på egenhånd eller ikke lytter til signaler fra de folkevalgte og styringsapparatet.

Regjeringens nye tiltakspakke for å hjelpe norsk næringsliv gjennom koronakrisen koster til sammen 17,7 milliarder kroner. Pengene hentes fra oljefondet.

– Til tross for at markedene hentet seg godt inn i andre kvartal, ser vi fortsatt en betydelig usikkerhet.

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på -14,6 prosent, tilsvarende -1.350 milliarder kroner.

Ap støtter den sterke kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen.

Nicolai Tangen blir ny sjef for Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet. Han har de siste årene ledet et fond i London.