49 treff for "Norsk Redaktørforening"

Arne Jensen skriver i praksis at alle redaksjoner må vente på svar fra kilder inntil disse kildene igjen har fått svar fra Norsk Redaktørforening om journalistens redaktør er medlem der.

Resett-redaktør Helge Lurås er avvist av redaktørforeningen

VG, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har tapt et søksmål mot Riksadvokaten etter å ha blitt nektet innsyn i de såkalte våpensakene.

Etter at Oslo tingrett la ned fullt referatforbud fra en gruppevoldtektssak har Borgarting lagmannsrett reagert med å oppheve forbudet.

Ett år etter at han ble avvist som medlem av Norsk Redaktørforening prøver Resett-redaktør Helge Lurås på nytt.

Frp krever likebehandling av alternative medier.

«Det som derimot foreslås, og som Norsk Redaktørforening vil støtte, er å gjøre det såkalte objektive redaktøransvaret teknologinøytralt»

Regjeringen unntar fra offentligheten flere viktige rapporter og notater som handler om håndteringen av koronakrisen.

Det må være rom også for de meningene og standpunktene de fleste av oss tar avstand fra, skriver Arne Jensen i norsk redaktørforening.

Mediedekningen av Ari Behns død får kritikk av en selvmordsforsker, mens organisasjonen LEVE frykter at den kan få en smitteeffekt.