21 treff for "Norsk Polarinstitutt "

Opposisjonen og miljøbevegelsen reagerer på at faglige råd ikke blir fulgt.

Etter å ha tenkt seg om i flere uker om hvor iskanten skal gå, har Ap bestemt seg for å støtte regjeringens forslag.

Sterke krefter i Arbeiderpartiet mener foten må settes ned for oljeboring lenger nord enn det som er tillatt i dag.

Fire miljøorganisasjoner vant ikke fram med klimasøksmålet sitt mot staten for brudd på miljøparagrafen. Dommen fra Borgarting lagmannsrett blir anket.

Russland skjerper tonen i striden om Svalbard.

– Det at du definerer noe som et særlig verdifullt og sårbart område, er ikke det samme som at det blir vernet.

– Hvis Listhaug er villig til å gå i krig for å flytte iskanten nordover, erklærer vi absolutt krig for å flytte den sørover.

Her er vårens største konfliktsak forklart.

Bjørnen ble imidlertid skremt av et helikopter og hoppet ut.

Isbreer krymper over hele kloden på grunn av klimaendringene. Norske giganter som Jostedalsbreen og Folgefonna kan være nesten borte om 80 år.