128 treff for "Nina Jensen"

Jeg håper både han selv og hans kommunikasjonssjef, inntil det er dekning for det, slutter med å snakke om Oslo kommune som en foregangskommune på åpenhet.

Skolepolitikk Moss

Dagsavisen Ung

UTSYN: Mange er urolige for om den nye smitteappen ivaretar personvernet, men hvor mange tenker over hva slags informasjon vi frivillig gir fra oss til kommersielle appselskaper?

De fleste av oss har levd hele våre liv under trusselen om total utslettelse. Til enhver tid står det tusenvis av atomvåpen rettet mot hverandre i en usikker terrorbalanse.

Det må være rom også for de meningene og standpunktene de fleste av oss tar avstand fra, skriver Arne Jensen i norsk redaktørforening.