46 treff for "Nicholas Wilkinson"

Donald Trumps motvilje har konsekvenser for resten av verden, skriver Nicholas Wilkinson.

– Vi trenger nasjonale planer for rehabilitering.

Stortinget setter av 200 millioner kroner ekstra til psykisk helse for å hjelpe de mange som sliter ekstra som følge av pandemien.

Opposisjonspartiene på venstresiden vil ha på plass en stor krisepakke for psykisk helse. Fremskrittspartiet er åpne for forslaget.

Kommunegeologen i Oslo stiller spørsmål ved risikoen for kvikkleireskred og anbefaler overvåking av grunnvannet i ett år før byggingen av nytt sykehus på Gaustad starter.

I etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum stiller både SV og Sp spørsmål om sikkerheten ved flere planlagte sykehusutbygginger.

SV, Ap og Sp vil forkaste regjeringens forslag til ny e-helselov som skal legges frem i neste uke. De mener forslaget er mangelfullt, og at koronakrisen har vist at det går an å finne gode og raske digitale løsninger, uten en byråkratisk toppstyring.