251 treff for "Naturvernforbundet"

Det er uansvarlig å skyte 32 ulver i ulvesonen, mener Naturvernforbundet. De har klaget på rovviltnemndenes vedtak.

Vedtaket om en skadefellingskvote på åtte ulver i region 4 og 5 er altfor høyt, mener Naturvernforbundet, som har klaget på avgjørelsen.

Endringene i oljeskatten er ikke en krisepakke, men en gavepakke til oljeindustrien, mener Naturvernforbundet.

I januar justeres prisene på bussen, samtidig som rushtidsavgiften fjernes. Naturvernforbundet mener det er feil utvikling. Fylkesordføreren er enig i at det ikke er god miljøpolitikk.

Hydrogeolog Steinar Myrabø advarte allerede i 2008 om «betydelige erosjonsproblemer» i boligfeltet Nystulia i Ask i Gjerdrum.

– Regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt.

I et 7 siders dokument har Naturvernforbundet klaget over rovviltnemndenes vedtak av 19.06. om kvoter for lisensfelling - med den begrunnelse at det er i strid Naturmangfoldloven, nemndenes eget mandat, Stortingets todelte målsetning, god forvaltningsskikk og Norges forpliktelser ette internasjonale konvensjoner. Intet mindre.

Naturvernforbundet sier nei til Equinors klimakutt.

Det hviler et tungt ansvar på vår evne til å forvalte ressursene på Jeløy og i Mosseskogen for evig tid.

Hadde Mosvatnet ligget et annet sted, så hadde det vært et naturreservat, mener Naturvernforbundets Erik Thoring.