212 treff for "Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress"

Menn som lever med partnervold, anmelder ikke fordi de er redde for ikke å bli trodd, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.