17 treff for "Movar"

Etter drikkevannsskandalen på Askøy, er det blitt stor oppmerksomhet på vannkvaliteten også i andre byer og tettsteder. "Kvaliteten på drikkevannet i Mosseregionen overvåkes kontinuerlig; også av et eksternt laboratorium", skriver MOVAR på sine nettsider.

Fredag la kommunedirektøren fram sitt forslag til budsjett for de neste fire årene. Her er en oversikt over de foreslåtte innsparingstiltakene.

– Boka vår, «Moss som den er – og var» er snart utsolgt, sier Oddvar Aasen i Moss Historielag.

KrF-politikeren refser sitt Fredrikstad for dårlig tilrettelegging.

KrF-politikeren refser sitt Fredrikstad for dårlig tilrettelegging.

I 2017 rykket det lokale brannvesenet ut til hendelser i forbindelse med høy vind tre ganger. I fjor fikk de 50 slike oppdrag.

... men det var enda verre før, forteller vann- og avløpssjefen.

Han ble avkrevd 200 kroner for å kjøre inn på FREVAR med grønne skilt på bilen, Mikkel R. Schmidt. – Rart når en tilsvarende bil foran med hvite skilt slapp inn gratis, synes 63-åringen.