10 treff for "Mathilde ­Tybring_­Gjedde-0x2d"

Foreldre skal være sikre på at barna trives i barnehagen, også i koronatiden.

Pappaen og jeg fikk vårt første felles øyeblikk med datteren vår i døra på Ullevål sykehus. Vi ble overvåket av en sikkerhetsvakt som passet på at vi overholdt koronaregler.

Kunnskapshull, lønnsfest og en «førerløs farkost». Utviklingstrekkene i Osloskolen er bekymringsfulle.

Samtidig avfeier skolebyråden respektløst kritikken fra sine egne rektorer som «sprøyt.»

Det er kanskje en grei løsning for de som jobber på Karl Johan, men den gir nesten ingen muligheter til å utvikle byen videre.

Vi er bekymret for de psykologiske konsekvensene denne sosiale distanseringen vil medføre i lengden.

Vi kan ikke vende blikket vekk når så mange barn ikke kan norsk når de begynner på skolen.

Det er ingen som tror at sommerskole alene kan løse utfordringer med svake norskferdigheter.

Ved å stakkarsliggjøre elever som ikke klarer å følge den alminnelige undervisningen, oppstår det en holdning i skolen og i kommunene om at man bør senke ambisjonene og læringstrykket, i stedet for å tilpasse og variere undervisningen.

Vi bruker omtrent like mye på barnefamilier nå som de siste 25 årene.