129 treff for "Marte Michelet"

Forfatter Marte Michelet beklager enkelte opplysninger i boka «Hva visste hjemmefronten?". Boka har møtt motstand fra flere hold.

Det kan komme flere beklagelser i forbindelse med boka «Hva visste Hjemmefronten?», sier forfatter Marte Michelet.

Det kan komme flere beklagelser i forbindelse med boka «Hva visste Hjemmefronten?», sier forfatter Marte Michelet.

Marte Michelet trenger mer tid til å svare på kritikken mot «Hva visste hjemmefronten». Rettslige skritt er fortsatt ikke utelukket, varsler advokat Elden.

Marte Michelet trenger mer tid til å svare på kritikken mot «Hva visste hjemmefronten». Rettslige skritt er fortsatt ikke utelukket, varsler advokat Elden.

Historikerne som var fagkonsulenter på Marte Michelets omdiskuterte bok om hjemmefronten, mener at heller ikke kritikerne har klare svar.

– Det er helt uforståelig at de gjør dette til en krig.

– Det er helt uforståelig at de gjør dette til en krig.

Mye i «motboken» styrker mine konklusjoner, ikke tvert om, skriver Marte Michelet.

Ny bok fra krigshistorikere varsler oppgjør med faktafeil og historieframstilling i Marte Michelets omdiskuterte bok om hjemmefronten og jødeforfølgelsene.