Search magnifying glass

3 treff for "Lykke herbro"

Elisabeth Lykke Herbro mener Navs omdiskuterte krav til ME-syke som søker uføretrygd har gjort henne sykere. En intern instruks viser at det hun har møtt er vanlig praksis.

Advokat Lene Hamre Høyendahl er ikke i tvil om at Navs krav om at ME-syke må gjennomgå omdiskuterte behandlinger før de kan vurderes for uføretrygd er systematisk praksis – og feil.

Sier det først og fremst ble benyttet som «støtte i saksbehandlingen ved NAV Arbeid og ytelser Tønsberg, og i noen NAV-kontor i tidligere Vestfold».