38 treff for "Line Ylvisåker "

Bør jeg bli boende her med familien min? spør Line Nagell Ylvisåker i bok fra klimaendringenes ytterpunkt, der verden smelter.

Regjeringens ferske pårørendestrategi gjelder oss alle sammen.

En hundremeterskog skal bli til et friområde. Og det tilrettela kommunen for ved å hugge ned en rekke trær.

De er relevant nyhetsstoff, ja, men de representerer også mer, skriver Line Norman Hjorth.

Kampen mot overgrep er alle sitt ansvar. Din kamp. Min kamp. Det skal aldri være barnet sin kamp.

Det foregår en kamp for å redde Torshov Gård og den gamle eplehagen fra å bli enda et offer for nyere tids byutvikling.

Hvis ikke begge har en intensjon om å gjennomføre skilsmissen på best mulig måte for barna, kan de heller ikke snakke seg frem til en løsning.

Daglig uro. Høye skuldre og kort pusting. Nattlig uro. Mareritt og intervallsoving Fortrengte minner om overgrep tidlig i livet sendte meg inn i en omfattende ryddeprosess.

Selv i juli fylles Smertulia barnehage på Kråkerøy med barnelatter. Barnehagen bærer ikke preg av at fellesferien er i full gang.