9 treff for "Ketil Solvik_Olsen-0x2d"

Helkropps ultralyd vil for eksempel fortelle noen som føler seg friske at de bærer på en gallesten, skriver Stefan Hjörleifsson og Ketil Strødal.

Unge mennesker som over lengre tid er utenfor utdanning og arbeid tenderer å bli værende utenfor, delvis inn og ut av tiltak og til slutt i uføretrygd.

Mange barn og foreldre forholder seg til en hærskare av helsepersonell, og bruker mye krefter på å få hverdag og tjeneste til å henge sammen.

Om de lenge varslede lovbrudd i barnevernet i Moss.

I din kommentar til min bok Nittitallet og intervjuene jeg ga i forbindelse med den har du i lørdagens Dagsavisen behov for å gjøre Nygaard-saken til et av Forfatterforeningens stolteste øyeblikk:

Barnelegeforeningen etterlyser vilje til å sikre at barn får tilgang på godkjente medisiner i en form de kan klare å svelge.

Regjeringen er i gang med en massiv satsning på jernbane. Fra enkelte skapes det inntrykk av at hele satsingen er utsatt. Det er høyst misvisende.

Jernbanen har forfalt i mange tiår. Nå ser vi en annen utvikling.

På lederplass i Dagsavisen 30. mai hevdes det at utviklingen innen jernbanen har stått nesten helt stille de siste fem årene. La meg invitere Dagsavisens redaktør til en drøfting av fakta.