Search magnifying glass

301 treff for "Kalnes"

Oversikt over koronarelaterte dødsfall på Sykehuset Østfold.

Et akuttsykehus rommer alt av følelser.

Antall medarbeidere i koronarelatert fravær var 114 onsdag.

Antall medarbeidere i koronarelatert fravær var 114 onsdag.

En ansatt ved kirurgisk avdeling på Sykehuset Østfold var i nærkontakt med 11 pasienter før symptomene brøt ut.

En ansatt ved kirurgisk avdeling på Sykehuset Østfold var i nærkontakt med 11 pasienter symptomene brøt ut.

Fra den første pasienten kom til Kalnes, har vi hatt nærmere 250.000 pasienter innlagt i sykehuset. Det er mange flere enn vi var forberedt på, skriver sykehustoppene Hege Gjessing og Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

Høyt smittetrykk i Østfold.

Det er ikke blitt lansert nye medikamenter mot depresjon siden 1990-tallet. Nå er Sykehuset Østfold først ut i offentlig helsevesen til å ta i bruk en ny behandlingsmetode, som har gode forskningsresultater.

Det er fortsatt ingen pasienter som ligger på intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold på Kalnes. Og det er ingen nye smittetilfeller i Moss det siste døgnet.