420 treff for "KS "

Regjeringen vil nekte fylker å bruke nærskoleprinsippet i opptak til videregående skole og vil ha KS med seg på å lage ny opptaksordning. Uaktuelt, svarer KS.

Regjeringen vil nekte fylker å bruke nærskoleprinsippet i opptak til videregående skole og vil ha KS med seg på å lage ny opptaksordning. Uaktuelt, svarer KS.

KS mener koronakrisen har avslørt at kommunesektoren er underfinansiert og er provosert av helsestatsråden. Nå presenterer de en lang kravlista til neste års statsbudsjett.

Senterpartiets Bjørn Arild Gram blir Kommune-Norges nye frontfigur. Sp sikrer seg ledervervet etter å ha fått støtte fra Høyre.

Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes i løpet av neste uke. Lokale utfordringer kan medføre halve skoledager eller undervisning annenhver dag.

Nå krever KS at regjeringen kompenserer for at lønns- og prisveksten blir høyere enn ventet.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak er svært kritisk til overføringene til kommunene i revidert nasjonalbudsjett.