8 treff for "Jon_Ivar Nygård-0x2d"

Å finne noko meir treffande enn dette skal NRK leite lenge etter.

Kronikk: Nylig gikk en gruppe eldre ut i Bergensavisen og proklamerte at de var for bompenger. Organisert under navnet «Besteforeldrenes klimaaksjon» forteller de at de har sett seg lei på motstanden mot bompenger, og arrangerer sin egen demonstrasjon - til støtte for bomringen i Bergen.

I denne debatten må vi ikke glemme at bruk av bompenger dreier seg om mer enn finansiering av veiprosjekter.

Når folk skal ta stilling til om bompengevedtak fattet av sitt lokale bystyre er et godt eller dårlig vedtak, holder det ikke bare å vurdere bomavgift som innkrevingsordning isolert sett. Man må samtidig ta stilling til hva som er alternativet, skriver ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, i denne kronikken.

Fredrikstad kommunes satsing på reiseliv, og herunder cruise, er en fornuftig og lønnsom investering for Fredrikstad, skriver ordfører Jon-Ivar Nygård.

Henning Aall skriver en kronikk om at han ble klubbet i Bystyret av undertegnede og om det han oppfatter som hemmelighold. Aall ønsker debatt om saken. Jeg tar utfordringen og gir et svar, skriver ordfører Jon-Ivar Nygård.

Det å legge jernbanestasjonen så sentrumsnært som mulig er en svært viktig premiss for en god byutvikling fremover, skriver ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. For en tid siden skrev Rolf Gjermundsen en kronikk hvor han stilte Nygård noen spørsmål. Her er ordførerens svar: