147 treff for "Jon Michelet"

Studenter som vil ta mastergrad om krigsseilerne kan nå få stipend og tilgang til Jon Michelets arkiv.

Stipendmottakerne vil få tilgang til Jon Michelets arkiv, og blir tilbudt kontorplass på krigsseilersenteret i Kristiansand.

Mye i «motboken» styrker mine konklusjoner, ikke tvert om, skriver Marte Michelet.

Historiestudenten skal ta mastergrad på krigsseilerne som ble krigere, med støtte fra fondet Jon Michelet opprettet.

Rygge kirke var fylt til randen da den folkekjære forfatteren Jon Michelet ble stedt til hvile fredag.

Jon Michelet var en entusiastisk og engasjert medlem i lokallaget til Rødt Moss og Omegn. Nå er vi i sorg, skriver Rødt-laget i sitt minneord.

Litteratur-Norge i sorg.

Historiestudenten skal ta mastergrad på krigsseilerne som ble krigere, med støtte fra fondet Jon Michelet opprettet.

Mine uttalelser er ifølge henne farlig og stigmatiserende. Et par timer senere var hun selv ute og kjeftet på ungdommen for at smitten var for høy i denne gruppen.

Her gjor­de jeg det før­s­te in­ter­vju­et med Jon Michelet om krigs­sei­ler-ro­ma­ne­ne hans. De sis­te spørs­må­le­ne fikk jeg ald­ri stilt.