23 treff for "Jørgen Watne Frydnes"

Foreldredrevne barnehager kan nok eksistere en stund til. Så lenge foreldregrupper orker å jobbe på dugnad, skriver Jørgen Kjørven.

Det er tungtveiende grunner til at vi må skape fremtidens skole nå, våren 2020, skriver lærer Jørgen Moltubak.

Jørgen Watne Frydnes blir nå Nobelkomiteens yngste medlem, og trolig det første med en forkjærlighet for hiphop og haiking med eselkjerrer.

Jørgen Watne Frydnes blir nå Nobelkomiteens yngste medlem, og trolig det første med en forkjærlighet for hiphop og haiking med eselkjerrer.

Hva vi leser her, vil få konsekvenser for hva vi tenker om helse.

Jørgen Watne Frydnes blir nå Nobelkomiteens yngste medlem, og trolig det første med en forkjærlighet for hiphop og haiking med eselkjerrer.

Jørgen Watne Frydnes blir nå Nobelkomiteens yngste medlem, og trolig det første med en forkjærlighet for hiphop og haiking med eselkjerrer.

Hun bør være modig og ærlig nok til å si det som det er.

Jørgen Watne Frydnes blir nå Nobelkomiteens yngste medlem, og trolig det første med en forkjærlighet for hiphop og haiking med eselkjerrer.

Jørgen Watne Frydnes blir nå Nobelkomiteens yngste medlem, og trolig det første med en forkjærlighet for hiphop og haiking med eselkjerrer.