533 treff for "Iselin Nybø "

Venstres Iselin Nybø overtar næringsministerposten fra Torbjørn Røe Isaksen (H), opplyser kilder til TV 2.

Hun bør være modig og ærlig nok til å si det som det er.

Fylkeslederen i Rogaland Venstre mener Iselin Nybø godt kan erstatte Terje Breivik eller Ola Elvestuen i rollen som nestleder i partiet.

Mona Fagerås (SV) mener regjeringen må ta sterkere grep for å få nok kvalifiserte lærere. Hun er likevel positiv til at en internasjonal ekspertgruppe roser den nye norske lærerutdanningen.

Samiske syke og eldre, som alle andre, skal få den pleien og omsorgen de trenger. Da må vi utdanne nok sykepleiere. Og vi må ha sykepleierutdanninger som vektlegger samiske emner, kultur og språk.

Den kalde fine tida er her nå. Bruk den før den forsvinner.

Flere av landets fremste eksperter har gått ut og sagt at sikkerhetsargumentet ikke stemmer. Y kan bevares, skriver Iselin Shumba.

– Det er et superviktig valg fordi det avgjør kontrollen, sier kommentator Henrik Østensen Heldahl. Valget i delstaten Georgia i januar avgjør hvem som får flertall i det viktige amerikanske Senatet.

2020 ble året da barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk satte Moria-barna på agendaen.