13 treff for "Ingunn Eidset Åker"

Vil dette føre til at lærere pumper elevene fulle av en slags «du er din egen lykkes smed»-ideologi og påfører svake elever enda en byrde? Neppe!

Regjeringen gir ikke innsyn i alle utredninger i tilknytning til trygdeskandalen.

Kjære Erna Solberg. Kjære alle med makt. Det er på tide å velge det eneste rette.

LHL Internasjonal setter pris på at tuberkulose er fremme på den politiske agendaen. Men det er viktig at politikk baserer seg på fakta.

Prest Halvor Berg Hovind tar i Dagsavisen 21. mars til orde for å minnes krigens ofre i NSB. Vi forstår innlegget som et forslag om å reise et minnesmerke over de mange krigsfangene og slavearbeiderne som døde under arbeid på NSB-prosjekter under krigen. Det er et initiativ som fagbevegelsen ville støtte.

Vi sees i toget for å markere den internasjonale kampdagen for kvinner.

Torleif Støylen delte fredag 30. november sine refleksjoner etter å ha vært tilhører i Oslo tingrett. Det et viktig at publikum følger slike rettssaker, slik at forvaltningen blir «sett i kortene». Likevel er det dessverre feilopplysninger og feilslutninger i Støylens innlegg som jeg ikke kan la stå uimotsagt.

I krisesentre over hele landet rapporteres det om færre henvendelser enn normalt. Både avdelingslederen for krisesenteret i drammensregionen, såvel som politiet og politikere er bekymret for hva som foregår i de tusen hjem.

Fra nyttår kan Drammen bli stående alene om driften av det interkommunale krisesenteret.