95 treff for "IMDi"

Stiftelsen tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring.

Moss kommune bosatte bare 24 flyktninger i 2020. De resterende 26 dukket aldri opp. Det fører til milliontap for kommunen.

Stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder, mister statsstøtten på grunn av dårlig økonomistyring, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Stiftelsen Født Fri avviser kritikken om dårlig økonomistyring og krever at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

Viser til «...klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd».

Etter måneder med strid har stiftelsen Født Fri gått konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene.

Selv om det var gitt på forhånd hva utfallet ville bli av kommunestyrets debatt om å ta imot flyktninger fra Moria, var det noen politikere som overrasket.

Rådmannen går inn for at Fredrikstad for femte året på rad skal ta imot like mange flyktninger som IMDi ber om.

IMDi anmoder om 28 færre flyktninger enn i fjor.

– Legg merke til «kan ha».