308 treff for "Hvaler kommune"

«Rådmannen har ikke tatt til grunn vedtak i kommunestyret om å iverksette tiltak eller ta til seg politiske signaler», skriver Marita Wennevold Hollen.

Må det skje en ulykke før kommunen skal reagere?

– Vi ble veldig, veldig skuffa, sier ordfører Mona Vauger (Ap).

Bruk av areal skal ikke bestemmes bak lukkede dører, skriver Nina Frydenlund, fylkeskoordinator i Forum for natur og friluftsliv Østfold.

Hvaler er en kommune det vil være svært utrygt å bli gammel i, og vanskelig for unge som ikke finner jobb.

Like viktig som å holde på bruksretten, er det å vedlikeholde dem vi har. Å få folk ut på tur fører i neste omgang til færre utgifter for helsevesen og kommuner, skriver Gunn Hedberg.

Et nyskapende og aktivt næringsliv er en forutsetning for helårs bosetting, mindre pendling og gode tjenestetilbud, skriver Wiggo Sørlien.

Leserinnlegg: At det pågår en varslingssak i Hvaler kommune, er noe jeg som politiker var helt ukjent med, frem til avisen omtalte det og Demokratens journalist ringte og informerte om saken.