Search magnifying glass

6 treff for "Hamre Høyendahl"

Advokat Lene Hamre Høyendahl er ikke i tvil om at Navs krav om at ME-syke må gjennomgå omdiskuterte behandlinger før de kan vurderes for uføretrygd er systematisk praksis – og feil.

De siste årene har Nav oftere avslått å dekke saksomkostninger, selv om de taper i klagesaker. Snart kan dette bli regelen - ikke unntaket.

Lovforslag vil gi fri rettshjelp til over dobbelt så mange, men også mye høyere egenandeler.

Martine (32) fikk avslag på ung ufør-tillegget, selv om hun oppfyller kravene.

Martine (32) fikk avslag på ung ufør-tillegget, selv om hun oppfyller kravene.

Martine (32) fikk avslag på ung ufør-tillegget, selv om hun oppfyller kravene.