Search magnifying glass

895 treff for "HVALER"

Jeg har stor tro at vår inntreden i Borg havn vil gi oss mye bedre havneforvaltning enn det vi evnet på egenhånd, i lys av at det er et veldig krevende område å forvalte, skriver Hvaler-ordfører, Mona Vauger.

Halden og omkringliggende kommuner bør omfattes av de strengeste smitteverntiltakene etter et større utbrudd av koronasmitte, mener Helsedirektoratet.

«Rådmannen har ikke tatt til grunn vedtak i kommunestyret om å iverksette tiltak eller ta til seg politiske signaler», skriver Marita Wennevold Hollen.

En person smittet på treningssenter.

Må det skje en ulykke før kommunen skal reagere?

Nå er det høysesong for denne typen skader på hytter og hus.

Så mange flere innbyggere har Hvaler i 2050, ifølge beregninger fra SSB.

Hvaler er en kommune det vil være svært utrygt å bli gammel i, og vanskelig for unge som ikke finner jobb.

Ja, til en vital og robust nabokommune.

Politiet kan likevel ikke konkludere med hendelsesforløpet.