7092 treff for "Høyre"

Også i valgåret 2021 blir de politiske partienes landsmøter berørt av koronapandemien. Høyre utsetter nå sitt landsmøte fra 11.–14. mars til 13.–16. mai.

Moss Høyre har beregnet inndekning 18 millioner kroner i budsjettet for 2021 ved å konkurranseutsette helsetjenester. Det er en umulighet.

Grunnen til at Erna Solbergs byggverk er så vaklevorent, ligger i måten det er konstruert på

Høyre hører lojalt på Erna - Formuesskatt

Stavanger Høyre ønsker å lokke ungdommen tilbake til hjembyen ved å gjøre det lettere å kjøpe bolig i kommunen.

Unge Høyre gjør helomvending og vil verne Lofoten, Senja og Vesterålen mot oljevirksomhet. Ungdomspartiet retter samtidig ramsalt kritikk mot moderpartiet.

Nå vil Høyres stortingskandidater stå på for at viktige kystprosjekter for Fredrikstad får gjennomslag.

Lan fikk skarp kritikk i finansutvalget - Høyre ber bystyret vedta salg av gårdene i Maridalen

DEBATT: – Høyregjeringen har gitt milliardgaver til landets rikeste ved å kutte i formuesskatten, skriver Hadia Tajik og Torstein Tvedt Solberg.

Hege Storhaug har lenge vist at hun ikke skjønner forskjellen mellom hets og kritikk, skriver RAs Bjørn G. Sæbø.