Search magnifying glass

15 treff for "Georg Apenes"

Teaterforestillinger jeg har sett hvor de bærende rollene er spilt av skuespillere med mørk hud, kan jeg telle på en hånd, skriver Georg Devendra Apenes.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Dagsavisen skreiv på leiarplass tysdag 16.04 at regjeringa endrar drosjeregelverket som eit ideologisk eksperiment og ikkje lyttar til drosjenæringa. Det er ikkje korrekt.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Målbildet må utformes av fagfolk

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Styreleder og adm. dir. i Helse Sør-Øst sier at det ikke er et mål i seg selv å legge ned "ett av sykehusene" ved OUS, det viktigste er å fornye. Hvorfor skal man da legge ned?

Problemet er at beslutningene er ikke lenger underlagt demokratisk kontroll, skriver spesialist i psykiatri, Reidar Schwebs.

Fundamenteringen av ny bru over Seutelva har vært en spesiell utfordring for dette vegprosjektet, noe som medfører at åpningen må utsettes til sommeren 2019.

Vårt helsevesen er blitt gjenstand for politisk vedtatte reformer som har resultert i endringer mange kanskje ikke er tilstrekkelig klar over.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Togtrafikken i Norge nytter i dag i all hovudsak nullutsleppsløysingar. Meir enn 80 prosent av togtrafikken i Norge i dag blir drive med elektriske tog.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

I 14 år har journalisten båret på en hemmelighet. Nå kan han endelig fortelle om den.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

I 14 år har journalisten båret på en hemmelighet. Nå kan han endelig fortelle om den.