11 treff for "Fredrikstad pikegarde"

LESERBREV: Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne.

Det er direkte påfallende hvordan det «rødgrønne flertall» i Fredrikstad har reagert mot Aalls ytringer på bystyrets møte i mars, der han av ordfører ble avbrutt, klubba ned med beordring å gå til sin plass, skriver varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad.

De som har Tesla, SUV og annen større bil sliter mer på veien, støver mer, må betale noe eller mer!

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Bjørge Johansen har gått bort. Bjørge hadde et langt politisk engasjement for Arbeiderpartiet bak seg, først i Borge kommune og senere i Fredrikstad.

LESERINNLEGG: Fremskrittspartiet er det eneste partiet i kommunene, i fylkene og på Stortinget som er imot bomring. For at Stortinget skal kunne innføre bomring må kommunene vedta innføring av bompenger. Vi i Fredrikstad FrP, Sarpsborg FrP og Østfold/Viken FrP stemmer imot, men de andre partiene stemmer for bomring.

Leserbrev: I den omtalte planen for heldøgns pleietilbud i Fredrikstad kommune fram til 2030 legges det opp nedleggelse av Torsnes sjukehjem, med 20 langtidsplasser for personer med somatisk lidelser og 5 langtidsplasser for personer med demens, skriver partiet Rødt Fredrikstad.

Jon-Ivar Nygård bruker i sin kronikk 18.04.2018 denne rapporten som dokumentasjon på at kommunens gir innsyn der det skal gis innsyn. Dette er nødvendigvis ikke den eneste måten rapporten kan leses på

Etter 50 års innsats for byens korps og drill.

Få full oversikt over tog og arrangementer under nasjonaldagsfeiringen i Fredrikstad.

Loppegeneral Ulf Berg har strødd om seg med penger igjen. Ti forskjellige lag, foreninger og institusjoner har fått støtte av Loppeberget som nylig arrangerte et stort loppemarked på Trosvikstranda.