79 treff for "Fredrikstad Frp"

Debattinnlegg fra Roy Steffensen.

LESERBREV: Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne.

Leserinnlegg: Det gjenstår nå å håpe at PP, SV, Bym. og SP ikke støtter Ap i denne saken, men stemmer for opprettholdelse av sykehjemsplassene, skriver Bjørnar Laabak, gruppeleder og ordførerkandidat Fredrikstad FrP

Vi mener Rolvsøyveien kan forbedres på en annen måte enn det det som er planlagt, skriver Bjørnar Laabak.

Det er direkte påfallende hvordan det «rødgrønne flertall» i Fredrikstad har reagert mot Aalls ytringer på bystyrets møte i mars, der han av ordfører ble avbrutt, klubba ned med beordring å gå til sin plass, skriver varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad.

Ser vi på utviklingen de siste årene er det flere ting som tyder på at eldre ikke prioriteres godt nok.

LESERINNLEGG: Fremskrittspartiet er det eneste partiet i kommunene, i fylkene og på Stortinget som er imot bomring. For at Stortinget skal kunne innføre bomring må kommunene vedta innføring av bompenger. Vi i Fredrikstad FrP, Sarpsborg FrP og Østfold/Viken FrP stemmer imot, men de andre partiene stemmer for bomring.

De som har Tesla, SUV og annen større bil sliter mer på veien, støver mer, må betale noe eller mer!

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Bjørge Johansen har gått bort. Bjørge hadde et langt politisk engasjement for Arbeiderpartiet bak seg, først i Borge kommune og senere i Fredrikstad.