89 treff for "Fredrikstad Arbeiderparti"

Åpne Emil Mørchs minne.

Ansatte i helse- og omsorgstjenester må ha kompetanse om kjønn og seksualitetsmangfold, skriver Helene Saloua Apenes Matri.

Høyre kan takke seg selv – gjennom årelang intern strid – for at partiet ikke står sterkere enn det Velgaard nok skulle ønske.

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Bjørge Johansen har gått bort. Bjørge hadde et langt politisk engasjement for Arbeiderpartiet bak seg, først i Borge kommune og senere i Fredrikstad.

Det katastrofale er også at det veldig snart kommer over 7.000 nye boenheter i vår kommune.

LESERBREV: Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne.

Det er direkte påfallende hvordan det «rødgrønne flertall» i Fredrikstad har reagert mot Aalls ytringer på bystyrets møte i mars, der han av ordfører ble avbrutt, klubba ned med beordring å gå til sin plass, skriver varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad.

De som har Tesla, SUV og annen større bil sliter mer på veien, støver mer, må betale noe eller mer!

Hvaler Arbeiderparti har fått flertall i kommunestyret for vårt forslag om Hvaler kommune skal vurdere muligheten for et prøveprosjekt sommeren 2019 for ungdom som er interessert i å ta utdanning innen helse og omsorg kan få anledning til å lære gjennom en sommerjobb som gir både arbeidserfaring, innsikt og preferanser for fremtidig valg av yrke.

LESERINNLEGG: Fremskrittspartiet er det eneste partiet i kommunene, i fylkene og på Stortinget som er imot bomring. For at Stortinget skal kunne innføre bomring må kommunene vedta innføring av bompenger. Vi i Fredrikstad FrP, Sarpsborg FrP og Østfold/Viken FrP stemmer imot, men de andre partiene stemmer for bomring.