1811 treff for "Forskning"

– Kvinner som har født for 6 til 12 måneder siden kan komme å sjekke seg gratis i Fredrikstad, sier forsker Sandra Bjordal Gluppe.

En ny studie bekrefter de norske antakelsene om at koronaviruset ikke kan leve lenge etter et sykdomsutbrudd.

«En av de viktigste oversiktsartiklene om virusspredning så langt i pandemien», sier han om en artikkel i The Lancet Microbe.

Malariamedisin har ingen påviselig effekt på koronaviruset, viser ny forskning i USA. Men det påpekes at studien har enkelte svakheter.

Mye tid, engasjement og arbeid står bak millionsummen sanitetskvinnene donerer til forskning på kvinnehelse.

For å hindre at utviklingsprosjekter stopper opp under koronakrisen, har regjeringen fremskyndet tildelingen av nærmere 1,5 milliarder til bedriftene.

Deltakerne i forskningen oppfatter afro og fletter som mindre profesjonelle, særlig i bransjer der et mer konservativt utseende er vanlig.

Testing av rundt 3.000 personer i Oslo-området for antistoff tyder på at forkjølelse kan gi motstandsdyktighet mot koronaviruset som gir covid-19.