1461 treff for "Eva Kristin Hansen"

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti innstiller stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen som medlem i styret og arbeidsutvalget i fylkespartiet.

Aldri før har det vært tydeligere at hjemmefødsel bør være en del av det offentlige fødetilbudet, skriver fødselsfotograf Eva Rose.

Kjære politikere i Oslo, har dere glemt områdeløftet dere vedtok i fjor?

Barn veit dette frå før, dei ser det kvar dag – og det er viktig at me snakkar om det.

Mennesker med funksjonshemninger møter diskriming i samfunnet hver dag, skriver Kristin Helgeland.

Våre barn bør få være med på å forme en fremtid som legger til rette for at valgene de tar kan forsvares moralsk og etisk.

Vel – ordningen er raus for de barna der begge foreldrene er i faste, fulle jobber, skriver Kristin Marie Veum.