17 treff for "Engwall Pahr_Iversen-0x2d"

I Stavanger finnes det historisk belegg for at krutt-kjerringer virkelig fantes. Det stammer fra den tiden da et kruttverk i byen forsynte københavnerkongens krigere med krutt. Minnene fra salpeterverket finnes i dag i et gatenavn og en lokal stedsbetegnelse.