34 treff for "Cecilie Marjatta Välinen"

Det vil vere feil ressursbruk å pålegge barnehagen å føreta ei kartlegging av barna før skulestart.

I det lange løp er dette enda en trist sak der økonomi seirer over omsorg, skriver Cecilie Knagenhjelm Hertzberg.

Regjeringen vil sette av 10,6 milliarder kroner til helsetjenestenes koronahåndtering i neste års statsbudsjett.