14 treff for "Byhistorie med Engwall"

Byhistorie med Engwall Pahr-Iversen.

I Stavanger finnes det historisk belegg for at krutt-kjerringer virkelig fantes. Det stammer fra den tiden da et kruttverk i byen forsynte københavnerkongens krigere med krutt. Minnene fra salpeterverket finnes i dag i et gatenavn og en lokal stedsbetegnelse.

Hoffagent Gabriel Schancke Kielland satte sitt dannede stempel på to av Stavangers gater og moret seg med å la sine gjester gjette hva som var opprinnelsen til navnet Ledaal. Ikke engang en pengepremie fikk selskapet til å løse gåten.