297 treff for "Borgarting lagmannsrett"

Narko- og korrupsjonsdommen mot Eirik Jensen er så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå, mener lagmannsretten.

– Jeg tror ikke allmennheten ville blitt støtt om han hadde fått være fri til dagen i dag er ferdig.

Fire miljøorganisasjoner vant ikke fram med klimasøksmålet sitt mot staten for brudd på miljøparagrafen. Dommen fra Borgarting lagmannsrett blir anket.

Når teppet går opp for andre runde i Lime-saken tirsdag, er det i et ombygd rettslokale i Borgarting lagmannsrett i Oslo der anken skal behandles.

Etter at Oslo tingrett la ned fullt referatforbud fra en gruppevoldtektssak har Borgarting lagmannsrett reagert med å oppheve forbudet.

Borgarting lagmannsrett slår fast at det er lovlig å publisere bilder og videoer på sosiale medier av politiet i aksjon.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen fikk ikke medhold i kravet om at en annen rettsinstans enn Borgarting lagmannsrett skulle behandle anken.

Gjermund Cappelen er i Borgarting lagmannsrett dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. Det er to år kortere enn i tingrettens dom.

Uttalelser på en demonstrasjon utenfor Stortinget er innenfor ytringsfrihetens grenser, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

Borgarting lagmannsrett sier den norske staten brøt menneskerettighetene og torturforbudet.