14 treff for "Bjarne Lagesen"

Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund hevder at vi synser når vi dokumenterer at kommersielle barnehager får tilskudd til utgifter de ikke har og at det offentlige har merutgifter fordi en vesentlig del av barnehagene våre drives som forretningsvirksomhet.

De kommersielle barnehagene får tilskudd til lønnsutgifter og pensjonssparing som de ikke har.

Det er bra at kulturminister Trine Skei Grande signaliserer økninger i driftstilskudd og målrettede tiltak, slik at kulturlivet får muligheten til å engasjere seg enda mer i inkludering og integrering.

I Kulturmeldingen framheves frivilligheten og kulturlivet som viktige for inkluderingen.

Det er vel ingen menneskerett å få gitt fra seg barnet for å sove ut rett etter fødselen?

Ved enkle grep er det mulig å redusere husholdningenes varmtvannsforbruk med 25 %. Da er vel tiden moden for å stille strengere energikrav?

I år skal Bjarne Lagesen og LOs sommerpatrulje ha et ekstra øye på bemanningsbransjen.

LOs sommerpatrulje fant brudd på arbeidsmiljøloven ved 45 prosent av de 1.694 arbeidsplassene de sjekket i år. Det er en kraftig økning fra i fjor.