Search magnifying glass

620 treff for "Bane NOR"

Bane Nor er frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Det statlige foretaket dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner.

Kommunestyret gikk inn for Bane Nors kompromissforslag om togparkering. Men politikerne ga sin klare mening om togselskapets rolle i saken.

To grunneiere langs den nye Follobanen ble tilkjent over 50 millioner kroner i erstatning etter at gårdene deres ble brukt som deponisted for tunnelmasse.

Bane Nor-ansatte på pinebenken foran omorganisering: Alle ansatte berøres.

I et brev til Drammen kommune har Bane Nor sagt at de kan gå med på en begrenset utbygging av togparkering på Sundland.

Men de ansatte sitter på pinebenken foran omorganisering: Alle ansatte berøres.

Med mange nordmenn på bilferie i eget land, frykter Bane Nor at det skal smelle på landets 1.664 planoverganger.

15 år gamle Even Warsla Meen fra Drammen døde, to andre ungdommer ble kritisk skadd.

Formannskapet i Drammen går inn for å akseptere togparkering på Sundland. Men det er med flere forbehold.

Bane Nor-ansatte på pinebenken foran omorganisering: Alle ansatte berøres.