86 treff for "BPA"

BPA-ordningen blir ikke kommunalisert i 2021. Dette vedtok Moss formannskap i sitt møte torsdag 3. desember.

Ole Andreas Steen fra Moss er avhengig av hjelp for å leve. Nå er han redd tjenesten vil bli dårligere.

Marianne Kristiansen i Pensjonistpartiet mener kommunes sendrektighet i den mye omtalte BPA-saken latterliggjør de folkevalgte.

Det vil bli en ny strid blant byens lokalpolitikere når ordningen med «Brukerstyrt personlig assistanse» (BPA) skal behandles i hovedutvalg for Helse og mestring tirsdag 6. oktober.

Varaordfører Tor Petter Ekroll om BPA-saken.

DEBATT: Personer med nedsatt funksjonsevne fortjener å leve fullverdige liv og mulighet til å fungere i samfunnet som alle andre.

Når BPA er forankret i helse- og omsorgstjenesteloven blir tildeling og utmåling av hjelp til BPA vurdert på linje med tradisjonelle omsorgstjenester.

Leserinnlegg fra Tove Seth, listekandidat for Moss Høyre.

Parkinson-rammede Harald Hauglin (74) er avhengig av hjelp. Han insisterer likevel på å bo hjemme, men da må det gjøres omfattende tilpasninger på baderommet, mener hans to brukerstyrte personlige assistenter (BPA).