12 treff for "Arnodd Håpnes"

Vedtaket om en skadefellingskvote på åtte ulver i region 4 og 5 er altfor høyt, mener Naturvernforbundet, som har klaget på avgjørelsen.

Det er uansvarlig å skyte 32 ulver i ulvesonen, mener Naturvernforbundet. De har klaget på rovviltnemndenes vedtak.

Miljøorganisasjonene har sendt brev med ti konkrete forslag.

Først må vi bruke krisepakkene til å redde flest mulig arbeidsplasser. Deretter må vi prioritere bedrifter som vil bidra til å redde miljøet og klimaet, anbefaler miljøorganisasjonene.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Plantingen av «pøbelgran» fortsetter for fullt, selv om regjeringen i årevis har sagt at den skal bort, og brukt millioner av kroner på det.

«Denne jaktsesongen har myndighetene tillatt skyting av inntil 41 ulver i Norge. Jakta går hardt ut over stabile familiegrupper. Heller ikke i ulvesonen er ulvefamiliene trygge. Dette er en helt uforsvarlig forvaltning av en kritisk truet art.»

Det mest fornuftige er fortsatt planting, men også bekjemping av sitkagran, mener skognæringen.

Målet er å beskytte torsken.