588 treff for "Arbeidsmarkedet"

Færre av de yngste og eldste er i jobb. Nedgangen i arbeidsmarkedet kan imidlertid være i ferd med å avta, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Female Opportunity Indeks har målt og sammenliknet likestillingsnivået i 100 land.

Men SSB mener nå bunnen kan være passert i arbeidsmarkedet.

Mer enn 26 prosent av dagens arbeidsledige er mellom 20 og 29 år. Flere fagforeninger forteller at unge sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet i koronakrisen.

Mer enn 26 prosent av dagens arbeidsledige er mellom 20 og 29 år. Flere fagforeninger forteller at unge sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet i koronakrisen.

Mer enn 26 prosent av dagens arbeidsledige er mellom 20 og 29 år. Flere fagforeninger forteller at unge sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet i koronakrisen.

Arbeidsledigheten i Rogaland har sunket 19 prosent siste året. I Stavanger er imidlertid nedgangen lavere.

Norske arbeidsgivere venter at nedbemanningen fortsetter som følge av koronakrisen.

Tall fra Nav viser at unge med lav eller ingen utdannelse er hardest rammet av permitteringsbølgen. Hva bør myndighetene gjøre for å unngå at de blir gående ledige?