11 treff for "Anita Yvonne Stensberg"

Deres moralske kompass blir lagt i en skuff. Disiplinen til Nav som organisasjon blir hovedfokuset.

Hver uke i flere år har han satt seg i bilen og kjørt mange mil, fra hjembyen og inn til hovedstaden.

Hva er egentlig Oslo som miljøhovedstad?

Kreftforskningen feirer den ene suksessen etter den andre innenfor kreftbehandling. Nå kan snart alle få god behandling og forlenget levetid med de nye kreftmedisinene. Bare de blir billige nok og godkjent av Beslutningsforum. Tror du virkelig at det er så enkelt?

Norsk Sykepleierforbund har tatt ut sykepleiere i streik; 15 % av deres streikende arbeider i den ideelle, ikke-kommersielle stiftelsen Godthaab helse og rehabilitering i Bærum. Streiken kan bety slutten for Godthaab som snart blir 100 år.

En av de aller viktigste årsakene til fattigdom er manglende deltakelse i arbeidslivet. Særlig i Oslo sliter ungdommer med å skaffe seg sommer- og deltidsjobber.

Norsk fattigdom knyttes opp til strukturelle forhold. Bildet endres når diskusjonen rettes mot ikke-vestlige innvandrere.

Tittelen som Europeisk miljøhovedstad 2019 stadfester at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, og viser at vi har tatt på oss ledertrøyen i det grønne skiftet.