491 treff for " arbeidsledighet"

Den siste uken har det blitt registrert 183 flere personer helt uten arbeid i Rogaland.

I april var ledigheten i Norge på sitt høyeste siden 1930-tallet. Mange har kommet tilbake i jobb, men blant innvandrere er nesten 16 prosent av arbeidsstyrken fortsatt registrert som arbeidssøkere.

Oslo har gått fra å ha landets laveste arbeidsledighet til den høyeste på få måneder. Byrådslederen er langt fra fornøyd med regjeringens redningspakke, og ber nå Stortinget ta grep.

USAs finansminister Steven Mnuchin sier ledighetstallene i USA trolig kommer til å bli enda verre. I april var ledigheten på 14,7 prosent.

Det har vært en liten økning i antallet arbeidsledige i desember, men på årsbasis har arbeidsledigheten vært relativt stabil.

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets andre kvartal. Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31.000 flere arbeidsledige her i landet i juni enn i februar.

Å skattlegge de rikeste hardere, vil ikke skade økonomien og vil ikke bidra til økt arbeidsledighet.

Per nå står 9869 personer registrert som helt uten arbeid, mens 7328 er delvis uten arbeid i Rogaland.

Koronautbruddet i Norge har medført en stor økning i arbeidsledigheten i Rogaland.