Kulturminister Thorhild Widvey. FOTO: MIMSY MØLLER

Widvey mottar filmrapport

Den første utredningen regjeringen har satt i gang innen filmområdet, får vi vite resultatene av i dag.

I dag klokka ti mottar kulturminister Thorhild Widvey (H) en utredning av insentivordninger på filmområdet i andre land. Det er Oslo Economics som har laget utredningen som ble levert til Kulturdepartementet før påske.

Utredningen ble igangsatt for å få en oversikt over effektene av ulike insentivordninger med tanke på at Norge muligens kan innføre slike fra neste år.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for internasjonal filmproduksjon i Norge. Vi ser at mange av landene som har innført slike ordninger, i økende grad tiltrekker seg store, utenlandske filminnspillinger, sa kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding 24. januar.

 

Turisme og penger

Oslo Economics skal også komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning på filmområdet i Norge eventuelt kan utformes.

Island er ett av landene som har tiltrukket seg mye filmproduksjon ved at de refunderer en viss andel av produksjonskostnadene filmproduksjonen har i det aktuelle landet.

Representanter for norsk reiseliv og industri har den siste tida uttalt seg svært positivt til en insentivordning i Norge. Flere mener det vil gi Norge store verdier: Jobber til filmarbeidere, turisme og at utenlandske filmteam kommer til å legge igjen en del penger der de filmer.

 

- Viktig for reiselivet

Blant dem er NHOs direktør for reiseliv, Kristin Krohn Devold.

- Dette er et av de aller viktigste tiltakene for norsk reiseliv. Nå får vi håpe dette ikke blir bare en utredning, men også praktiske tiltak, sa hun til Dagsavisen 25. januar.

Departementet har også inngått avtale med utredningsselskapet ideas2evidence om å gjennomføre en kartlegging av filmbransjen i Norge, med særlig vekt på utviklingstrekk, økonomi og pengestrømmer. Denne ventes i august.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no