At pressestøttetaket på 40 millioner kroner ikke innføres er særlig viktig for Dagsavisen med tanke på satsingene de gjør videre, sier styreleder i Dagsavisen og administrerende direktør for Mentor Medier Helge Simonnes, her sammen med sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisen, Eirik Hoff Lysholm.

Vil vekke Arbeider-Avisa i Trondheim

Først Drammen, så Moss og snart: Trondheim. Dagsavisens prosjekt med egne utgaver utenfor Oslo utvides ytterligere når avisen har fått rettigheter til Arbeider-Avisa.

Etter et enstemmig styrevedtak fra LO i Trondheim, som har eid navnet og domenet Arbeideravisa.no, skal Dagsavisen få overta navnet med en klausul om at LO får det tilbake dersom det ikke blir startet avisprosjekt innen utgangen av 2015.

- Hvis vi kan tilføre en utgave av Dagsavisen som skaper lokal konkurranse i Trondheim, med journalister som kan grave i det politiske, så må det være en berikelse for lokaldemokratiet, sier sjefredaktør og administrerende direktør i Dagsavisen, Eirik Hoff Lysholm.

Han formidlet nyheten om muligheten for nok en lokalutgave av Dagsavisen på et allmøte i redaksjonen i går, kort tid etter LO i Trondheim vedtok å gi avisen rettighetene.

 

Et alternativ

- Vi har gjennom noen år forsøkt å få til et alternativ til Adresseavisen, som vi mener fremmer høyrepolitikk, og forsøkte å gjenoppta Arbeider-Avisa i 2008, men lyktes ikke. Det har vært et sug i byen etter en alternativ avis, sier leder i LO Trondheim, John Peder Denstad. Han forteller at henvendelsen fra Dagsavisen om å gjenreise Arbeider-Avisa vekket klappsalver i styret i LO Trondheim.

- Noe av poenget er at det er så tydelig at avisen vil ha et verdibasert syn. Dette ser vi viktigheten av nå når vi har en mørkeblå regjering, sier han.

 

Pressestøtten

I går ble det også kjent i Klassekampen at Dagsavisen og Vårt Land unngår millionkutt da Arbeiderpartiet har bestemt seg for ikke å støtte regjeringens forslag om et kronetak for hvor mye hver avis kan motta i pressestøtte. Hadde regjeringens forslag om å begrense pressestøtten til maksimalt 40 millioner kroner per avis årlig, ville de to avisene måttet gjennomføre kutt i millionklassen.

- Et kronetak på pressestøtten vil oppleves som en straff for aviser som lykkes med å finne nye finansieringsmodeller og øke sine opplag. Det er et veldig dårlig signal å gi. Vi vil bidra til å øke meningsmangfoldet, ikke svekke det, sa mediepolitisk talsmann i Ap, Arild Grande, til Klassekampen i går.

Lysholm mener utgavesatsingen til Dagsavisen er det som har reddet pressestøtten, da man i Drammen har fått lokale journalister som konkurrerer med Drammens Tidende, og da man i Moss vil få konkurranse med Moss Avis. På samme måte vil Arbeider-Avisa bli en konkurrent til Adresseavisen i Trondheim.

- Jeg mener at dette er en god bruk av pressestøtten, for det må være en intensjon at man får mest mulig konkurranse og mangfold ut av de pengene vi får. Hele intensjonen med pressestøtten var jo å ha både røde og blå (politisk, journ.anm.) aviser i de store byene, sier Lysholm.

 

Til Torino

Tirsdag neste uke reiser Lysholm til World Newspaper Conference i Torino for å fortelle om Dagsavisens prosjekt under temaet «One size does not fit all», som handler om kreative løsninger for å maksimere resultater selv om man har begrenset kapasitet.

- Jeg ble invitert for å presentere vår strategi. Der andre aviser har kuttet stillinger, har vi vært nødt til å tilpasse oss kostnadssituasjon rundt vår hovedavis. Men samtidig har vi tilført mer avis og nye journalistiske årsverk i en ny by. Totalt sett har vi klart å bevare antall journalistiske årsverk i Dagsavisen det siste året, da vi har fått på plass flere årsverk i Drammen. Vi har taklet kuttene ved naturlige avganger som ikke er blitt erstattet. Dette betyr at vi har fått flere bein å stå på, og vi har tilført mer mangfold, sier Lysholm.

 

Før lokalvalget

Lysholm forteller at satsingen i Drammen har fungert fint.

- Vi har hatt en solid abonnementsvekst, og vi påvirker den politiske debatten. At daværende kulturredaktør i Drammens Tidende gikk til oss for å bli reportasjeleder for Fremtiden, viser at vi har klart å slå inn i et marked, sier han.

- Det ble innvendt mot prosjektet at det var dumdristig. Hva tenkte du om det?

- Jeg tenkte at det var dummere å sitte i ro. Vi vet at denne modellen har fungert andre steder. Mye er hentet fra svenske aviser som har fått det til å fungere. De lokale posisjonene gir oss også spennende digitale muligheter.

- Men det går fort framover?

- Jeg hadde en målsetting med at så lenge det er snakk om å blåse liv i gamle aviser, ikke ta over eksisterende publikasjoner, så er det fornuftig å ta én i året. I fjor høst tok vi Drammen, forhåpentligvis får vi forankret i styret at vi er klare for Moss til høsten, og jeg håper at vi kan være på gata i Trondheim for lokalvalget neste år, sier Lysholm.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no