Ildsjelene bak Fotografiets hus har ikke bundet seg til noe sted ennå, men de har utarbeidet flere illustrasjoner som viser hvordan huset kan bli. FOTO: ANNE LISE FLAVIK/RUNE KOLNES (3D)

Vil lage nasjonalt senter for foto

Oslo har Dansens Hus, Litteraturhuset, Kunstnernes Hus og bør også få et hus for fotografi, mener Arbeiderpartiets bystyregruppe. En samling av foto-organisasjonene her til lands er allerede i gang med prosjektet.

- Alle store byer har et eget hus for fotografi. Oslo kan ikke være bekjent av ikke å ha det, sier Anne Lise Flavik, prosjektleder for Fotografihuset AS, som ble stiftet 8. oktober. Bak selskapet står paraplyorganisasjonen Foto-Norge og Stiftelsen Se, som har fått med seg alle de sentrale foto-organisasjonene i Norge.

- Det er unikt og historisk, og vi har aldri klart å få samlet alle slik før, sier Flavik.

 

Inspirert av Sverige

Iveren etter et eget hus for fotografi har også blitt plukket opp av Oslo Arbeiderparti ved bystyrerepresentant Victoria Marie Evensen og AUFs Milos Rados. Sammen har de utarbeidet et forslag som Evensen nå fremmer for Oslo bystyre, nemlig å be byrådet å utrede muligheten for et Fotografiets hus.

- Det er lett å bli inspirert av for eksempel Fotografiska i Stockholm, som har vært en stor suksess. I Sverige er de lenger framme enn oss i det å se på fotografi som en kunstform. Men vi ser at folk blir mer og mer opptatt av fotografi, og derfor er det også viktig at vi har museer som ivaretar det, sier Evensen.

Evensen håper at bystyret rekker å behandle forslaget før jul. Og i forslaget ligger også et ønske om å utrede et ressurssenter for visuell kunst, og at dette kan samlokaliseres med Fotografihuset.

Her kan man drive med prosjektutvikling, og formidle kontakt mellom kunstnere og næringsliv samt formidle og forvalte atelier, står det i forslaget.

Evensen ser for seg dette som en slags krysning av Vestfossen Kunstlaboratorium og Fotografiska i Stockholm.

 

Alle tar bilder

Anne Lise Flavik fra Fotografihuset tror folk har lyst til å lære mer om fotografi.

- Alle jobber egentlig med foto i dag. Vi ser unge som nærmest bruker mer bilder enn tekst når de sender meldinger til hverandre og driver med Snapchat. Fotografiet er et viktig medium og verdens største hobby. Vi har lyst til å ha en oppdragende rolle, og lære folk nye ting.

- Med nedskjæringer i pressen, vil du si at fotografiet også er et medium under press?

- Definitivt. Og vi skal ikke være små puseunger. Vi skal sette ting på dagsorden, og vise hva et godt bilde er. Det handler om godt håndverk og kunst. Vi skal gjøre som de gjør ved Fotografiska i Stockholm, bare mye bedre. Men da må vi ha like bra beliggenhet, sier Flavik.

At Norge allerede har et nasjonalt museum for fotografi, Preus Museum i Horten, bekymrer ikke Fotografihuset.

- Preus-museet er noe av det viktigste vi har. Men det er ingenting i veien for at man oppretter et fotografisk senter i Oslo, og at man har et museum i Horten. Det er mye som skjer med foto i Norge nå, og vi ser flere festivaler som etablerer seg. Dette er bra, sier Flavik.

 

Opplevelsessenter

Fotografihuset har ikke bundet seg til noen bestemt plassering av huset, men de er tydelige på at de ønsker å befinne seg sentralt i Oslo.

- Vi har laget noen illustrasjoner bare for å vise hvor bra dette kan bli, og da har vi tatt utgangspunkt i steder som Vippetangen, Middelalderparken og ved Tollmuseet ved Sentralstasjonen. Vi ønsker oss et lokale på mellom 3.500 og 5.000 kvadratmeter, nettopp fordi vi ønsker at huset skal romme flere, gjerne aktører innen mediene, film eller litteratur. I tillegg vil vi ha et opplevelsessenter, og selvfølgelig en restaurant, sier Flavik.

 

Spleiselag

Nå er Fotografihuset AS i gang med å jobbe mot politikere og næringslivet for å finne finansiering.

- Det er jo mye snakk om private penger i kulturlivet nå, og vi tenker i utgangspunktet at vi ønsker både offentlig og privat finansiering, sier Flavik.

Milos Rados i AUF, som står bak forslaget til bystyret sammen med Aps Victoria Marie Evensen, mener et slikt hus bør kunne være både et nasjonalt og et lokalt ansvar.

- Det er naturlig å tenke seg et spleiselag mellom kommune og stat, og jeg ser heller ikke på det som negativt om andre vil bidra i det spleiselaget. Men det vil være smart av kommunen å ta initiativ overfor staten, sier han.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no