Det Norske Teatret åpner for teaterforestillinger på søndager. FOTO: DET NORSKE TEATRET

Vil ha teater søndager

Fra i høst skal Det Norske Teatret ha forestillinger søndager. Et ledd i å maksimalisere potensialet i billettinntektene, sier direktøren ved Det Norske Teatret.

Det er særlig barnefamilier Det Norske Teatret ønsker å trekke til seg ved å åpne for søndagsforestillinger i høst.

– Vi ønsker å være enda mer tilgjengelige. For barnefamiliene er det krevende i en hektisk hverdag å komme seg hit på ettermiddagen rett fra barnehage og skole. Søndager er en god dag for familier å gjøre ting sammen på, sier direktør Astrid Driva Rødsand.

Selv om teateret har planlagt å åpne for søndagsforestillinger i flere år, har pensjonskonflikten i kultursektoren gjort behovet for å holde åpent søndager enda mer presserende.

– Det er noe vi har vurdert i mange år før denne saken kom opp, men nå er vi nødt til å ha et annet fokus på å hente ut det økonomiske potensialet i produksjonene enn det vi hadde før. Vi må gjøre det vi kan for å få inn mest mulig billettinntekter.

LES OGSÅ: Frykter kutt i teatrene neste år

Langvarig uenighet

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, er situasjonen for teatrene, operaen og orkestrene, kritisk på grunn av pensjonsordningen for de ansatte. Partene har sittet ved forhandlingsbordet i flere omganger, men har foreløpig ikke kommet fram til noen enighet om fordeling av pensjonsbyrdene. For Det Norske Teatret vil det ha enorme økonomiske konsekvenser dersom partene ikke kommer til noen enighet.

– Hvis vi ikke lander dette før nyttår må vi flytte hele pensjonsordningen over til en ny bank, KLP, som er den eneste som driver med ytelsesbasert pensjon. Vi har fått prisanslag fra KLP som er kjempehøye. Dette vil legge enda større press på likviditeten til teateret og kommer i tillegg til de høye pensjonskostnadene, sier Rødsand.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Må kutte forestillinger

Tidligere i år har flere kulturinstitusjoner som operaen og de ulike teatrene uttalt at de vil måtte kutte i antall forestillinger for å klare pensjonsutgiftene. Dette gjelder potensielt også Det Norske Teatret.

– Det Norske Teatret har jo gjennom flere år jobbet med å effektivisere driften. Vi har redusert antall ansatte samtidig som vi har økt aktiviteten mye. Så vi har klart å kompensere for de økte pensjonsutgifter med økte billettinntekter. Men nå har vi nådd et tak. Nå begynner det å bli vanskelig å få økonomien til å gå rundt. Og i det tentative budsjettet for neste år må vi gå ned i antallet produksjoner. Så nå rammer pensjonen aktivitetsnivået. Og det er alvorlig, for det er jo det vi er her for. Å lage teater.

I tillegg til den umiddelbare situasjonen teatrene står ovenfor, er Rødsand bekymret for langtidsvirkningene av pensjonsutgiftene. I løpet av noen år vil dette ramme økonomien kraftig.

– Vi ser på situasjonen som kritisk. Teatrene og orkestrene kommer til å slite med dette minst fem-ti år fram i tid.

LES OGSÅ: Kan halvere antall forestillinger

 

Krever fritid

– Vi må få forutsigbar fritid, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Skuespillerforbundet.

Siden 1966 har søndag vært fridag for skuespillere.

– Vårt utgangspunkt er at fellesavtalen må endres dersom søndag ikke lenger skal være en fridag, sier Alfsen. Hvis teatre vil åpne for forestillinger søndager, krever forbundet kompensasjon.

– Vi vil ikke ha en økonomisk kompensasjon, men kompensasjon i form av annen forutsigbar fritid. Som skuespiller har du ofte lite tid til familieliv. Vi vil at skuespillerne skal kunne vite at de har fri god tid i forveien, påpeker Alfsen.