Vil ha metoo-sertifisering

Kulturminister Trine Skei Grande (V) liker ideen om en metoo-sertifisering for kulturinstitusjoner.

– Ideen kommer fra Balansekunst. Det handler om å skolere ledelsen for kulturinstitusjoner, og sikre at ledelsen står fast på noen verdier, sier kulturminister Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Foreningen Balansekunst jobber mot seksuell trakassering i kulturlivet og for likestilling. På kulturbudsjettet for 2019 fikk prosjektet Balansekunst statsstøtte for første gang, med 1.5 millioner kroner. Balansekunst består av 65 kunst- og kulturorganisasjoner, institusjoner og aktører i Kultur-Norge.

I søknaden om statsstøtte la Balansekunst i høst fram planene for «en merkeordning som synliggjør at aktører i kulturlivet har sluttet seg til et aktivt arbeid mot trakassering», heter det i søknaden. Balansekunst setter opp tre punkter som kulturaktører må oppfylle for å bli sertifisert:

Må ha retningslinjer og praksis mot trakassering

Må ha opplæring internt om risikofaktorer og oppfølging»

Må ha et system for kontinuerlig evaluering, og rutiner for oppfølging av arbeidet mot trakassering.

De tre punktene kvalifiserer til «sølvmerket». Et «gullmerke» gis til de som også setter i verk aktive tiltak for mangfold og likestilling.

– Dette skal være en sertifisering for aktivt arbeid mot trakassering, for likestilling og mangfold, sier Guro Kleveland, leder for Balansekunst.

– Kult å sertifisere

Onsdag deltok kulturminister Trine Skei Grande på debatt om årets kulturbudsjett med en rekke sentrale kulturpolitikere og aktører fra kulturfeltet. Ettårsdagen for metoo-kampanjen og bevilgningen til Balansekunst var blant temaene som ble diskutert mest.

– Jeg synes det er kult å sertifisere kulturinstitusjoner på dette feltet, sa kulturministeren i debatten om likestilling og seksuell trakassering.

– Her er staten ikke de beste til å organisere, sier Grande til Dagsavisen.

– Men Balansekunst kunne laget en sertifiseringsordning som vi har på miljø, for eksempel. Slik at det kan være et kvalitetsstempel som både kunstnere og vi som publikum kan se etter hos kulturinstitusjoner.

Krav for statsstøtte?

– Tenker du at det skal være et krav for få statsstøtte å ha en slikt metoo-sertifisering?

– Jeg er ikke fremmed for det, sier kulturministeren.

– Det er hyggelig å se at vår idé har falt i god jord hos kulturministeren, sier Balansekunst-leder Guro Kleveland.

– Nå vil vi arbeide videre med hvordan en slik merkeordning kan utformes. Vi håper den kan gjelde for hele kulturfeltet, ikke bare Balansekunsts medlemmer.

– Vi mener at Kulturdepartementet bør kunne stille krav om denne sertifiseringen for å få støtte. Departementet bør bruke tildelingsbrevene til de underliggende virksomhetene for å legge føringer på bruken av midler og øke bevisstheten om arbeid mot diskriminering, for likestilling, sier Kleveland.