Annonse
Hallstein Bjercke (V), tidligere kulturbyråd.

Vil gi Vega hjelp etter tippekutt

Etter halvering av tippemidler møter Oslos nye kulturhus Vega Scene «et kjempeproblem». Venstre vil ha med Oslo kommune på et løft.

Annonse
Kultur

 

– Vega Scene har hatt støtte hele veien fra byrådspartiene. Vi kan ikke risikere en situasjon der vi har et flott nytt kulturhus som står uten nødvendig inventar, sier Hallstein Bjercke (V). Som byråd for kultur og næring i 2013 var han med på å starte arbeidet med Vega Scene som nytt regionalt kulturhus i Oslo.

Kulturhuset ved Akerselva skal etter planen stå klart 1. november 2018. Vega Scene skal romme en teaterscene, tre kinosaler og en debattsal. 1. november i år var det grunnsteinsnedleggelse for Vega scene. Her deltok blant andre Venstre-leder Trine Skei Grande, kulturbyråd Rina Mariann Hansen og filmskaper Joachim Trier.

Men store kutt i statlige overføringer til regionale kulturhus gjør at regnestykket ikke lenger går opp for Vega Scene.

Les også: Slik blir Vega Scene i Hausmania-kvartalet

– Et gap

– Et gap på fem millioner klarer vi ikke å dekke opp. Uten de forespeilede midlene går dette ikke, fastslår Unnur Sande, daglig leder for Vega Scene.

Nå har Hallstein Bjercke tatt initiativ til at Oslo kommune skal bevilge de nødvendige midlene til Vega Scene for 2018.

– Venstre la fram forslag om tilleggsmidler på 5,5 millioner til Vega Scene i kulturkomiteen sist uke. Der ønsket ikke de andre partiene å ta stilling til saken, og henviste til finanskomiteen. Jeg vil ta dette videre i finanskomiteen for å sikre at disse midlene kommer på plass i Oslo-budsjettet for 2018. Dette må på plass nå, sier Bjercke.

Byrådet har allerede bevilget driftsmidler til Vega Scene for 2019, men Bjercke understreker at dette er snakk om investeringsmidler, som derfor må gå gjennom bystyret.

– Regjeringen har kuttet i regionale kulturhusmidler de siste årene. Det er grunnen til at vi har fått denne situasjonen. Jeg mener dette er uklokt av regjeringen. Det har jeg sagt fra om i Venstre sentralt, understreker Bjercke.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Negative konsekvenser

Fylkeskommunene har påpekt at nedgangen i andelen tippemidler til regionale kulturbygg vil ha betydelige negative konsekvenser for det regionale kulturlivet. Fra 2014 til 2017 ble midlene til regionale kulturhus halvert fra 128 millioner (2014) til 63,7 millioner (2016). For 2017 ble de regionale kulturhusmidlene kuttet med ytterligere 16 millioner i statsbudsjettet.

I Oslo har midlene til regionale kulturhus blant annet gått til bibliotekfilialer, Tegnspråkhuset, Oslo Konserthus, Kunstnernes Hus, Vega Scene og Fellesverkstedet. Hallstein Bjercke og Venstre har også innstilt på 1,8 millioner i tilleggsstøtte til Fellesverkstedet, en ny satsing med lokaler til kunstnere og kreative virksomheter i Oslo.

Kjempeproblem

– Da vi etablerte prosjektet Vega Scene i 2013 var det med en intensjonserklæring fra byrådet om å få tildelt støtte fra den regionale kulturhusordningen, som fylkeskommunene og kommunene fikk finansiert via tippemidler. Den øvre rammen var 7,5 millioner. Vi har opplevd dette som sikre midler, forklarer Unnur Sande.

– Så har regjeringen endret fordelingsnøkkelen for tippemidler slik at Oslo kommune nå bare har 4,5 millioner til disposisjon, mot 13 millioner da vi kom inn i køen på denne ordningen.

– For oss som skal utruste en ny teaterscene, debattsal og kinosaler er det klart at vi har et kjempeproblem når vi er blitt forespeilet 7,5 millioner og får 2,3 millioner. Det vi opplevde som sikre midler er borte. Vi klarer oss ikke uten. Tekniske konstruksjoner til teaterrom er svært kostbart, sier Sande.

– Endringene i tippenøkkelen har innskrenket kommunenes handlingsrom. I tillegg vil regjeringen kutte 16,7 millioner i tilskuddsrammen til fylkene. Det virker som om tilskudd til kulturhus er en evig salderingspost. Det rammer kulturlivet over hele landet, påpeker Sande.

– Oslo kommune svømmer i penger som følge av eiendomsskatten. For Oslo bør det ikke være vanskelig å gjøre denne prioriteringen. For andre kommuner er det langt verre å finne erstatning for de regionale kulturmidlene som er blitt borte, mener Hallstein Bjercke.

Annonse